Välkommen till Hemsidan för Återförsäljare

Välkommen till Hemsidan för Återförsäljare

Som återförsäljare får du upp till 33% rabatt på 100+ av våra produkter. Du får också prioritet till support och unika erbjudanden. 

Unika Erbjudanden

Erbjudanden till dig som återförsäljare:

[products_slider cats="92"]

Meddela mig vid nya Erbjudanden:

  Rabatt

  25% rabatt på följande produkter:

  [products_slider cats="89"]

  30% rabatt på följande produkter:

  [products_slider cats="88"]

  33% rabatt på följande produkter:

  [products_slider cats="90"]

  Sammarbete

  Starta en konversation:

   Ladda ner som PDF

   Mellan Savelife AB 556734-2232, Jens västers väg 3, 302 92 Halmstad (BOLAGET) och ÅTERFÖRSÄLJAREN har idag följande icke exklusiva avtal tecknats.

   • 1 Produkter
   1. 1 Avtalet avser BOLAGETS produkter enligt hemsidan, gamla.savelife.se
   • 2 Avtalstid

   2.1 Avtalet löper från signeringsdatum till och med 2018-12-31. Avtalet förlängs automatiskt såvida det inte skriftligen sagts upp enligt paragraf 5.

   • 3 Priser & rabatter

   3.1 Enligt hemsidans priser kan dessa regleras med EN (1) månad varsel.

   • 4 Uppsägning

   4.1 ÅTERFÖRSÄLJAREN eller BOLAGET äger rätt att skriftligen säga upp avtalet med TRE (3) månaders varsel.

   • 5 Leveransvillkor

   5.1 Normal leveranstid för hjärtstartare EN/TVÅ (1-2) arbetsveckor från mottagen beställning. Vid större volymer om TJUGO (20) stycken kan det bli annan leveranstid. 5.2 Normal leveranstid för AED 3 är maximalt EN (1) till FYRA (4) arbetsveckor från mottagen beställning. Vid större volymer om TJUGO (20) stycken kan det bli annan leveranstid.

   5.3 Kostnader för leveranser, sker via DHL på billigast sätt för er.

   • 6 Betalningsvillkor

   6.1 30 dagar netto.

   • 7 Utbildning & kompetens

   7.1 BOLAGET tillhandahåller ÅTERFÖRSÄLJAREN support gällande produkterna.

   • 8 Garanti

   Garantier hänvisas till respektive produktleverantör. Savelife ansvarar inte för garantier utan hänvisar till produktleverantören.  

   • 9 Produktspårbarhet

   9.1 ÅTERFÖRSÄLJAREN ansvarar för att upprätthålla ett register som garanterar spårbarhet på hjärtstartarna och dess serienummer. 9.2 Registret ska innehålla information om kundens adress, kontaktperson, telefonnummer och e- postadress.

   • 10 Marknadsföring

   10.1 ÅTERFÖRSÄLJAREN skall följa gällande marknadsföringsregler och följa god affärsmässig etik och moral.

   Mvh Johan Skogmalm, VD
   Savelife.se
   Jens västers väg 3
   302 92 Halmstad
   0709302068

   skogmalm@gamla.savelife.se
   gamla.gamla.savelife.se

   Ladda ner som PDF