Övningen inleds med brandskyddsansvarige och de utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vilka inslag som ska ingå.

I planeringen av utrymningsövning går vi igenom:

  • Om det ska vara statister på kontor, toalett mm
  • Om det ska vara rök någonstans (vi har då med rökmaskin)
  • Om det parallellt ska simuleras skadade personer, hjärtstopp mm
  • Om övningen ska ske oannonserat för personalen