kURSNAMN

Vid ett plötsligt hjärtstopp har hjärt-lungräddning (HLR) och en tidig strömstöt från en hjärtstartare visat sig vara direkt livräddande. Varje år drabbas 6100 personer av ett hjärtstopp. En tidig insats av dig som livräddare kan vara avgörande om personen ska överleva. Därav är denna kunskap livsviktig. Att kunna agera och veta hur man ska göra kan rädda någon annan. Det kan drabbar vem som helst och när som helst. Att agera direkt när ett hjärtstopp inträffar ökar chanserna att överleva. Idag överlever 11% ett hjärtstopp men fler skulle överleva om kunskap sättes in direkt. Även en hjärtstartare när tillhands ökar överlevnaden. Att ha en hjärtstartare när tillhands och kan använda en strömstöt inom 3 minuter är överlevnaden runt 70%.
HLR till vuxen

KURSINEHÅLL

Kursen innehåller Hjärt-Lungräddning (HLR) med hjärtstartare. Kursen är lämplig för dig som vill ha kunskap i hur du ska agera i ett hjärtstopp. Hjärtlungräddning anpassas utifrån er arbetsmiljö och skräddarsys efter era behov. 70% av kursen är praktisk träning. 
 
– Att förstå vem som behöver hjärtlungräddning
– Larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
– Kunna praktisk träning i Hjärt-lungräddning-HLR, kunna utföra HLR med god kvalitet
– Att använda en hjärtstartare, kunna hantera och agera med en hjärtstartare
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Åtgärder vid luftvägsstopp, kunna hantera när någon sätter främmande föremål i halsen
– Identifiera hjärtstopp
– Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
– Förstå vikten av regelbunden träning

KONTAKT

Kontakta oss