LEVERANS- & KÖPVILLKOR

Köpinformation

När ni har lagt er beställning får ni e-post till den e-post ni har angivit vid beställning. Savelife AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår hemsida. Handlar du via företag måste du ha behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representera. Om du är under 18 år måste målsman godkänna beställningen.

 

Privatperson

 • Payson används för privatpersoner
 • Swish används för privatpersoner
 • Bankinbetalning görs innan varan skickas. Köparen ska meddela Savelife när pengarna är insatta.

 

Företag

 • Företag erbjuds fakturering med betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr, samt dröjsmålsränta med 12 % + gällande referensränta. 
   

Fraktalternativ

Vid beställning över 399kr är det frifrakt. Fraktkostnaden är baserad på flera parametrar, bland annat ditt önskade leveranssätt, samt produktens vikt och volym.

 

 • Företagspaket – Företagspaketet levereras direkt till er dörr. Den totala leveranstiden kan variera. Företagspaket kan inte skickas till mottagare med postutdelning via lantbrevbärare. Gäller endast företag till företagsadress, ej boxadress.

  Ej  uthämtat paket

Ej uthämtat paket debiteras en expeditionsavgift och expeditionsavgift för att täcka våra kostnader av 200kr.

 

Köparens ansvar att kontrollera mottaget gods

Om de beställda varorna levereras med företagspaket eller postpaket ska man som mottagare kontrollera godset vid ankomst/uthämtning och notera eventuella transportskador innan mottaget gods kvitteras. Detta för att kunna reklamera eventuell transportskada.

Gör följande:
• Syna av emballaget och notera eventuell skada och/eller emballageskada på fraktsedeln/handskannern
• Räkna antalet kolli och notera eventuell förlust på fraktsedeln/handskannern

Dolda skador ska anmälas inom fem dagar. Kontakta därefter Savelife för vidare hantering och kontakt med transportföretaget.


 

 

o   Avbeställning av produkt

Så länge produkten ej har hunnit paketeras går det bra att avbeställa varorna. Kontakta oss på skogmalm@gamla.savelife.se
Vid eventuell leveransförsening har du möjlighet att avbeställa din order om föreslagen leveranstid ej godtas.


Ångerrätt

Privatpersoner har 14 dagars ångerrätt från det att varan mottagits.  Ångerrätten gäller endast om varan returneras i originalförpackning, i obrutet och oförändrat skick.

Köparen står för fraktkostnaderna vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med kundtjänst innan du skickar tillbaka varor.

Vid åberopande av ångerrätt:


 • Meddela Savelife AB inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser åberopa din ångerrätt.
  • Returnera den obrutna och kompletta varan snarast och senast inom 14 dagar efter att du meddelat oss om att avtalet frånträds.

 

Savelife förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Savelife löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtat försändelse betraktas inte som utnyttjade av ångerrätten.Produktgaranti

Respektive tillverkares garanti gäller, Savelife lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.


Om du vill returnera en trasig produkt, kontakta oss via mail eller telefon för utförlig returinformation. Savelife står för din returfrakt genom att skicka ut en fraktsedel. Savelife ersätter inte fraktkostnader som uppstår om man inte använder sig av detta fraktalternativ.


Reklamation

För att kunna reklamera en produkt måste du uppvisa/bifoga kvitto eller följesedel.
Visar det sig att skadan är ett handhavandefel eller om produkten är felfri debiteras kunden från 500 kr för testarbetet. Savelife ansvarar ej för kostnader som kan uppstå på grund av en defekt vara. Vid eventuell tvist följer Savelife Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.


Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Savelife sida, som gör att Savelife ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Savelife befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.